Inhoud

Inhoud van de BAB Academy

Vanaf september 2019 wordt in vier kwartetten een aantal onderwerpen aangeboden die relevant is voor het werk als academische leerkracht. Hiervoor is een inventarisatie gedaan onder leden van de BAB en UniPa-studenten. De onderwerpen sluiten dus aan bij wensen en behoeften van academishe leerkrachten (in spé), maar ook bij wat er in het werkveld als belangrijk wordt ervaren. Alle onderwerpen sluiten aan bij vier hoofdthema's:

  • Onderwijsverbetering
  • Onderwijsonderzoek
  • Onderwijsinnovatie
  • Onderwijsfilosofie

 

Een kwartet bevat de volgende onderdelen:

1. Een online hoorcollege, waarin een spreker op hoog-academisch niveau instructie en uitleg geeft over het onderwerp en recent wetenschappelijk onderzoek behandelt (studielast: 1,5 uur)
2. Verdiepende literatuur over het onderwerp, aansluitend op het hoorcollege. Het hoorcollege en de literatuur worden voorafgaand aan de bijeenkomst gelezen door de deelnemer (studielast: 6 uur)
3. In een intervisiebijeenkomst ontstaat vervolgens verbinding met de praktijk d.m.v. gesprekken, werkvormen en opdrachten (centraal in Nederland. Op een woensdag van 16:00-20:00 uur, incl. eten)
4. Praktijkopdracht, waarmee het onderwerp toegepast wordt in de eigen lespraktijk. Hierover kan feedback worden gevraagd aan de expert (of aan de persoon die de intervisiebijeenkomst leidt). De feedback wordt waar mogelijk besproken in een follow-up bijeenkomst.

Waarboring kwaliteit
De kwartetten worden inhoudelijk verzorgd en op maat ontwikkeld door Nederlandse kennisinstellingen (universiteiten en lectoraten). De BAB Academy waarborgt de kwaliteit van het programma door een vastgesteld evaluatieplan en terugkoppeling van feedback naar de docenten. Nieuwe programmaonderdelen worden uitvoerig besproken in het bestuur en voorgelegd aan de Raad van Advies.
Deelnemers van de BAB Academy zijn basisschoolleerkracht met een afgeronde Bachelor of Master op Universitair niveau. Deelnemers volgen minimaal één kwartet per jaar waarin. Onderzocht wordt of het wenselijk en haalbaar is een “Certificaat Academische Leerkracht” (CAL) uit te reiken, bijvoorbeeld als een volledig kwartet succesvol afgerond is.

KLIK HIER voor de inhoud van de kwartetten in het studiejaar 2019/2020.

Kwartet 1 – Onderwijsverbetering (sept - nov 2019)
Prof. Paul Kirschner; Dr. Gino Camps; Tim Surma, Msc. (Open Universiteit)

Kwartet 2 – Onderwijsinnovatie (nov 2019 - jan 202)
Prof. Jan van Tartwijk en Dr. Luce Claessens (Universieit Utrecht)

Kwartet 3 – Onderwijsonderzoek (feb - april 2020)
Prof. Anna Boskamp en Dr. Erik Meester (Radboud Universiteit)

Kwartet 4 – Onderwijsfilosofie (april - juni 2020)
Prof. Wilfried Admiraal en Dr. Hanny Gijsman (Universiteit Leiden)

In studiejaar 2020/2021:
Prof. Paul Leseman en Dr. Lotte Henrichs (Universiteit Utrecht)
Prof. Susan McKenney (Universiteit Twente)
Prof. Roel Bosker (Rijksuniversiteit Groningen)*
Prof. Elma Blom (Univeristiet Utrecht)

*Mogelijke bijdrage