Inhoud

Inhoud van de BAB Academy

Vanaf september 2019 wordt in vier kwartetten een aantal onderwerpen aangeboden die relevant is voor het werk als academische leerkracht. Hiervoor is een inventarisatie gedaan onder leden van de BAB en vierdejaars UniPa-studenten. De onderwerpen sluiten dus aan bij wensen en behoeften van academishe leerkrachten (in spé), maar ook bij wat er in het werkveld als belangrijk wordt ervaren. Alle onderwerpen sluiten aan bij vier hoofdthema's:

  • Onderwijsverbetering
  • Onderwijsonderzoek
  • Onderwijsinnovatie
  • Onderwijsfilosofie

 

Een kwartet bevat de volgende onderdelen:

1. Een online hoorcollege, waarin een spreker op hoog-academisch niveau instructie en uitleg geeft over het onderwerp en recent wetenschappelijk onderzoek behandelt.
2. Verdiepende literatuur over het onderwerp, aansluitend op het hoorcollege. Het hoorcollege en de literatuur worden voorafgaand aan de bijeenkomst gelezen door de deelnemer.
3. In een bijeenkomst ontstaat vervolgens verbinding met de praktijk d.m.v. intervisie.
4. Deelnemers krijgen naar aanleiding van de bijeenkomst een praktijkopdracht mee, waarmee ze het onderwerp kunnen toepassen in hun eigen lespraktijk. Hierover kan feedback worden gevraagd aan de expert (of aan de persoon die de intervisiebijeenkomst leidt). De feedback wordt waar mogelijk besproken in een follow-up bijeenkomst.

Waarboring kwaliteit
De kwartetten worden inhoudelijk verzorgd en op maat ontwikkeld voor de BAB Academy door kennisinstellingen. De BAB Academy waarborgt de kwaliteit van het programma door een vastgesteld evaluatieplan en terugkoppeling van feedback naar de docenten. Nieuwe programmaonderdelen worden uitvoerig besproken in het bestuur en voorgelegd aan de Raad van Advies. Deelnemers van de BAB Academy zijn basisschoolleerkracht met een afgeronde Bachelor of Master op Universitair niveau. Deelnemers volgen minimaal één kwartet per jaar waarin. Onderzocht wordt of het wenselijk en haalbaar is een “Certificaat Academische Leerkracht” (CAL) uit te reiken, bijvoorbeeld als een volledig kwartet succesvol afgerond is.

Kwartet 1 – Onderwijsverbetering (effectieve leerstrategieën)
Prof. Paul Kirschner; Dr. Gino Camps; Tim Surma, Msc.

Sept 2019: Online hoorcollege & w
etenschappelijke literatuur
30 oktober 2019: Intervisiebijeenkomst (Utrecht)
Okt/Nov 2019: Praktijkopdracht

Kwartet 2 – Onderwijsinnovatie (start november 2019)
Kwartet 3 – Onderwijsonderzoek (start februari 2020)
Kwartet 4 – Onderwijsfilosofie (start april 2020)

Met bijdragen van:
Prof. Paul Leseman en Dr. Lotte Henrichs (Universiteit Utrecht)
Prof. Jan van Tartwijk en Dr. Luce Claessens (Universieit Utrecht)
Prof. Wilfried Admiraal en Dr. Hanny Gijsman (Universiteit Leiden)
Prof. Susan McKenney en Dr. Kim Schildkamp (Universiteit Twente)*
Prof. Roel Bosker (Rijksuniversiteit Groningen)*

*Mogelijke bijdrage