E-mailAfdrukkenExport ICS

Werkconferentie praktijkgericht onderzoek NRO

Evenement

Titel:
Werkconferentie praktijkgericht onderzoek NRO
Wanneer:
do, 8. maart 2018, 14:00 h - 18:00 h
Categorie:
Uitnodiging
Gemaakt door:
Hannah Bijlsma

Omschrijving

Draag bij aan versterking Praktijkgericht Onderwijsonderzoek!

In december hebben Regieorgaan SIA en NRO aan leraren, lerarenopleiders en (praktijkgericht) onderwijsonderzoekers gevraagd deel te nemen aan een digitale consultatie. Gevraagd werd om zoveel mogelijk suggesties te geven op de vraag: Wat is nodig om de impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek te versterken op enerzijds de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, en anderzijds op de wetenschappelijke kennisbasis?
Vele onderzoekers, leraren en lerarenopleiders, goed verdeeld over deze groepen, hebben mooie aanbevelingen gegeven en deze geordend naar relevantie en urgentie.

Werkconferentie
Deze aanbevelingen vormen de basis voor de werkconferentie op 8 maart 2018, van 14.00 tot 17.30 uur bij de Winkel van Sinkel in Utrecht. Daar gaan de aanwezigen in gesprek: wat betekenen de opbrengsten en hoe kunnen we stappen zetten in de gewenste richting?
Voor de werkconferentie ben je van harte uitgenodigd!

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan aan via deze link! Hier staat ook de opzet van het programma.
Na 8 maart 2018 zal de Stuurgroep van het programma een advies uitbrengen over vervolgstappen ter versterking van praktijkgericht onderwijsonderzoek. We zullen de deelnemers aan de werkconferentie van 8 maart 2018 op de hoogte houden van de voortgang.

Organisatie
Het Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek wordt georganiseerd door het NRO en Regieorgaan SIA. De aanleiding is een eerdere constatering binnen de Vereniging Hogescholen dat praktijkgericht onderwijsonderzoek in de afgelopen jaren tot veel mooie resultaten heeft geleid, en dat tegelijkertijd de impact en kwaliteit nog versterkt kan worden. Daarom is in het najaar van 2017 een Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek gestart, dit programma kent een onafhankelijke Stuurgroep onder voorzitterschap van Lieteke van Vucht Tijssen, met als secretarissen Peter Lorist (namens NRO) en Lex Sanou (namens Regieorgaan SIA).

Wat is praktijkgericht onderwijsonderzoek?
Praktijkgericht onderwijsonderzoek is onderzoek dat lerarenteams en leraren in opleiding in staat stelt goed onderwijs te geven. In praktijkgericht onderzoek wordt gezocht naar antwoorden op vraagstukken uit de praktijk (scholen en lerarenopleidingen), het draagt op die manier bij aan het versterken van de professionaliteit van lerarenteams en leraren in opleiding en aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Een belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en praktijkprofessionals gedurende het gehele onderzoekstraject. Dit begint met het formuleren van de onderzoeksvraag en loopt door tot en met de implementatie en verdere verspreiding van de onderzoeksresultaten. Er is dus constant sprake van tweerichtingsverkeer. Een ander belangrijk kenmerk van praktijkgericht onderzoek is dat het, naast de betekenis voor de praktijk, bijdraagt aan de theorievorming over het onderwerp van onderzoek en daarmee aan het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.