Lid van de maand

Met onze leden van de maand, schetsen we een beeld van waar academici in het basisonderwijs werkzaam zijn.

 • Dianne Sandink - de Mare

  “Ik werk als leerkracht en intern begeleider. Onze school is als academische basisschool veel bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van goed, hedendaags onderwijs. Samen met leerlingen onderzoekend leren, dat is mijn passie. In 2018 ga ik bij Curriculum.nu meedraaien in het ontwikkelteam voor Mens en Maatschappij. ”

 • Niels de Ruig

  "Naast leerkracht in groep 5-6, werk ik als onderzoekscoördinator in de Werkplaats Diversiteit van Amsterdam. Hier vorm ik de brug tussen leerteams op basisscholen en kennisinstituten, waarbij we praktijkgericht onderzoek doen rondom het thema ‘Diversiteit in en om de klas’. Uiteindelijk proberen we gezamenlijk de vraag te beantwoorden: wanneer h

 • Gijs de Groot

  'Als academische leerkracht coach ik leerkrachtenteams op het geven van lessen met coöperatieve werkvormen. Tijdens mijn opleiding heb ik onderzoek gedaan naar de implementatie van coöperatief leren, en het is fantastisch om deze theoretische kennis te gebruiken in de praktijk ter verbetering van het onderwijs!'

 • Nicky de Groot

  ''Ik ben leerkracht van groep 3 op maandag, op dinsdag en woensdag verzorg ik tutoring voor de middenbouw (m.n. groep 3, lezen), waarna ik mijn week op donderdag afsluit met curriculumontwikkeling op het gebied van o.a. digitale geletterdheid, programmeren en mediawijsheid''

 • Jan Baan

  'Wat kunnen academisch geschoolde leerkrachten betekenen voor het onderwijs? Met dat onderwerp ben ik aan mijn onderzoek begonnen.'

 • Sonja de Jong

  'Kinderen Onderzoekend en Ontwerpend laten Leren. Daarvoor hebben zij leerkrachten nodig die hun eigen onderwijs onderzoeken en ontwerpen. Als coördinator van OOL in bouw 3-4, doe ik dit niet alleen voor mijn eigen klas, maar begeleid ik ook collega's hierbij.'

   

   

 • Pauline van Dooren

  'Binnen mijn combifunctie als orthopedagoog, onderwijskundige en intern begeleider analyseer ik leerling- en leerkrachtgedrag en maak ik hierbij in samenwerking met leerkrachten een plan van aanpak. Het is een meerwaarde dat ik toegang heb tot relevante literatuur en deze kan vertalen naar handelingsgerichte adviezen.'

   

 • Annemarie van Es

  'Bij goede projecten kunnen leerlingen hun talenten  en vaardigheden ontwikkelen. Daar zet ik mij met heel veel plezier voor in. Ik zie een goede leerkracht als ontwerper van zijn eigen onderwijs'

 • Lara Nelissen

  ‘Juist bij kinderen waar de ontwikkeling niet vanzelf gaat, kun je een bijdrage leveren als professional. Ik heb mijn hart verloren aan leerlingen met ‘speciale’ ondersteuningsbehoeften!’

 • Jan Willem Hengeveld

  ‘Bij het ministerie van OCW maak ik me sterk voor het terugdringen van zittenblijvers, het versterken van de functiemix en het verlagen van de werkdruk.’

 • Meer nieuws