Lid van de maand

Dianne Sandink - de Mare

'Ik werk als leerkracht en intern begeleider. Onze school is als academische basisschool veel bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van goed, hedendaags onderwijs. Samen met leerlingen onderzoekend leren, dat is mijn passie. In 2018 ga ik bij Curriculum.nu meedraaien in het ontwikkelteam voor Mens en Maatschappij. '

 

Opleiding/loopbaan
Ik wilde altijd al juf worden. Dus hoe zeer mijn mentor in VWO 6 mij ook aanraadde naar de universiteit te gaan, ik wilde voor de klas en koos de pabo. In 1998 begon ik in Hoogeveen voor groep 6/7. Daarna heb ik in Zwolle bij verschillende basisscholen gewerkt. Ik specialiseerde me in hoogbegaafdheid en mocht een plusgroep opzetten. Later werd ik gevraagd om ook intern begeleider te worden. Na de IB-opleiding gevolgd te hebben, bleef het kriebelen. Zal ik nog een opleiding of studie gaan doen? Na wikken en wegen besloot ik om aan de Open Universiteit onderwijskunde te gaan studeren. Zo kon ik werk en gezin combineren met een studie. Vorig jaar ben ik afgestudeerd. Het liefst zou ik nog gaan promoveren, maar dat behoort nu niet tot de mogelijkheden. Misschien later nog eens. Maar onderzoek publiceren en presenteren doe ik toch een beetje. Ik ben bezig een Engelstalig artikel te schrijven over ‘Development and Validation of a Rubric for Self-Assessment of 21st Century Skills at Primary Schools’. En ik ben net terug uit Finland. Daar heb ik een presentatie mogen geven op de EAPRIL conferentie in Håmeenlinna. Dat was spannend om te doen, maar ook erg leuk.

 

Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs
Nu werk ik als leerkracht en intern begeleider op het Saffier in Zwolle. Onze school is als academische basisschool veel bezig met het onderzoeken en ontwikkelen van goed, hedendaags onderwijs. Dat is precies wat ik erg leuk vind als onderwijskundige. Mijn taak is om leerkrachten te begeleiden in het ontwikkelen als professional. Ik geef les aan de masterclass, een bovenschoolse plusgroep voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8. Dit doe ik in samenwerking met het Greijdanus, een VO school. Leraren uit het VO geven lessen aan de masterclass, zoals Spaans of filosofie. Ik geef lessen in onderzoekend leren en 21e -eeuwse vaardigheden. Het ontwikkelen van lessen vind ik een van de leukste onderdelen van academische leerkracht zijn. Verder werk ik als constructeur voor de Eindtoets van groep 8 bij Cito. In 2018 ga ik bij Curriculum.nu meedraaien in het ontwikkelteam voor Mens en Maatschappij. Afgelopen zomer had de BAB een bijeenkomst in Utrecht georganiseerd over Curriculum.nu. De boodschap was dat leraren mochten meedenken over het nieuwe curriculum voor PO en VO. En dat mag ik nu gaan doen!