Wat doen wij

Als beroepsvereniging organiseren wij veel activiteiten voor academici in het basisonderwijs. Op deze pagina vind je het laatste nieuws

 • BAB in gesprek met de Onderwijsvakbonden

  Op 17 november ging een aantal BAB-leden in gesprek met de AOb, CNV en FVOV. Na een korte kennismaking met elkaar, was er ruimte om de praktijkervaringen van academische leerkrachten te delen. Er is verkend hoe we elkaar kunnen versterken, zodat academici een duidelijke positionering hebben en van meerwaarde kunnen zijn en blijven voor het onderw

 • Presentatie Mission Statement

  Op 2 november 2017 werd ons Mission Statement gepresenteerd! Zes leerkrachten vertelden hun verhaal over hoe zij als academici in het basisonderwijs een duidelijke positie innemen en van meerwaarde zijn voor de leerlingen, de school en/of het bestuur. Door middel van een panelgesprek werden kansen, belemmeringen en uitdagingen uitgelicht.

  Hoe kunn

 • Mission statement BAB!

  Waar zijn academische leerkrachten in het basisonderwijs werkzaam, hoe kunnen ze hun kwaliteiten inzetten en welke carrièreperspectieven zijn aantrekkelijk voor deze leerkrachten? Deze vragen worden ons vaak gesteld. BAB heeft daarom een mission statement gepubliceerd om academici in het basisonderwijs te kunnen positioneren!

  Bekijk hier ons Mission

 • NRO Promotiebeurs voor leraren

  Het programma Promotiebeurs voor leraren bestaat sinds 2011 en beoogt het aantal gepromoveerde leraren voor de klas te vergroten. Een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas verhoogt de kwaliteit van het onderwijs, versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen en draagt bij aan het creëren van een onderzoeksklimaat op scholen

 • Onderwijs Research Dagen 2017 Antwerpen

  Op 28, 29 en 30 juni 2017 vonden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats.
  Het thema was Onderwijs | Onderzoek met impact. Allen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren, kwamen bij elkaar. De ORD 2017 had als doel inspirerend zijn voor heel de onderwijspraktijk: voor

 • De inzet van academische leerkrachten in de ontwikkelteams van Onderwijs2032

   

  Informatiebijeenkomst: 12 juli 2017 18:00-20:00 uur: speciaal voor BAB-leden

  Leren onze kinderen nog wel de goede dingen om zich goed voor te bereiden op de maatschappij en arbeidsmarkt waarin ze later terecht komen? Binnen jouw school voer je ongetwijfeld vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nede

 • Speeches & Sushi

  Op woensdag 17 mei vond de derde speeches en sushi plaats in samenwerking met de PO-raad. Tijdens deze speeches en sushi special zijn academische leerkrachten, schoolleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers in gesprek gegaan over de carrièreperspectieven van academische leerkrachten. 

  De bijeenkomst begon met een openingswoord van Anko v

 • Namens BAB aan tafel bij kamerleden

  Hannah Bijlsma heeft namens de Beroepsvereniging mee gepraat over de curriculumherziening in het onderwijs. Woensdag 19 april vond het rondetafelgesprek plaats, waarin zij zich hard maakte voor academische leerkrachten in het PO. Meer ruimte, tijd, geld en een passende beloning is er nodig om academici voor dergelijke functies in te zetten en daarm

 • Cognitieve uitdaging op het BAB congres!

   

  Op 8 april 2017 vond het eerste BAB congres voor academici in het onderwijs plaats! Het volgeboekte congres was een groot succes. Deelnemers werden cognitief uitgedaagd door de keynote spreker Ad Verbrugge, waarna ze in workshops aan de slag gingen om onderzoek en praktijk te koppelen. Reacties van enkele deelnemers/workshopleiders:

  - 'Lof voor

 • BAB congres 8 april 2017!

  Het congres voor en door academici in het basisonderwijs!

  Werk jij binnen het basisonderwijs met een academische achtergrond? Heb je behoefte om andere academici uit het basisonderwijs te ontmoeten en werkervaring en kennis te delen? Wil je ook horen hoe bestuurders, schoolleiders en academische leerkrachten denken over de meerwaarde, kansen en ca

 • Nieuwpoort PO-raad 16-02-2017

  Het thema "De beste leraren voor de klas" is een veel besproken onderwerp in onderwijsland Nederland. Nu de verkiezingen eraan komen, maken politieke partijen hun programma bekend, en één ding is zeker: academische leerkrachten staan hoog in het vaandel! Op 16 februari heeft de PO-raad daarom een gesprek op gang gebracht tussen verschillende panell

 • Politiek debat: academische leerkrachten maken het onderwijs beter!

  Het politiek debat van 18 januari bracht prikkelende gespreksonderwerpen ter sprake. Partijen hebben op deze manier meer aandacht voor academische leerkrachten in het basisonderwijs. Iedere week publiceren wij een stelling uit het debat. Deze week: academische leerkrachten maken het onderwijs beter!

  Politiek debat stelling 1: Academische leerkra

 • ResearchED Amsterdam 2017: groot succes!

  Onderzoek en onderwijs: deze twee werelden werden duidelijk met elkaar verweven op het ResearchED congres in Amsterdam. Tijdens iedere workshop en iedere lezing kwam de vraag naar voren: op wat voor manier kunnen we (fundamenteel) onderzoek op een constructieve manier toepassen en inzetten in de onderwijspraktijk?

   

 • Praktijkspiegel OCW

  Een praktijkspiegel is een bijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van OCW, voor leraren en schoolleiders waarin ze samen met beleidsmedewerkers van het ministerie in gesprek kunnen gaan over onderwijsbeleid. Het ministerie hoort graag wat leraren en schoolleiders belangrijk vinden.

  Op 1 februari 2017 zal de eerstvolgende praktijkspiegel wo

 • Speeches en sushi

  Op 30 maart 2016 hebben we in samenwerking met Nienke van der Steeg, Bernard Teunis en Maarten Lamé van de PO-raad een speeches en sushi sessie georganiseerd. Leden van onze beroepsvereniging uit heel Nederland hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst.

  De PO-Raad heeft tijdens de sessie verteld dat ze graag met de BAB samen willen werken, omdat z

 • PO-raad

  De PO-raad is een vereniging van schoolbesturen in Nederland en vertegenwoordigd de werkgevers in het Primair Onderwijs. Dit is een belangrijke gesprekspartner voor BAB en haar leden, aangezien we dezelfde belangen willen behartigen. Een van de actiepunten van de PO-raad gaat over de beste leraren voor de klas met verschillende specialismen, waaron

 • Onderwijscoöperatie

  Een belangrijke gesprekspartner van BAB is de Onderwijscoöperatie. Zij zijn een vereniging voor en door leraren, bestaande uit de vier grote vakverenigingen. Als BAB zijn we geassocieerd lid van de onderwijscoöperatie, wat betekent dat we als kleine beroepsgroep inspraak kunnen hebben in zaken die geregeld worden door de halfjaarlijkse vergaderin

 • Workshops lerarencongres

  Op 7 en 8 oktober 2016 vond het lerarencongres van de Onderwijs Coöperatie plaats. Ook de beroepsvereniging was daarbij met een interessante workshop over de meerwaarde van de academische leerkracht. Samen met ons publiek dachten we na over de positie die academici in het basisonderwijs innemen en op wat voor manier zij hun kwaliteiten kunnen inzet

 • "Ons Onderwijs2032" dialoogbijeenkomst

  Op woensdagavond 28 september heeft er een dialoogbijeenkomst plaatsgevonden over het rapport "Ons Onderwijs2032". Deze bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Onderwijs Coöperatie. Academische leerkrachten uit heel Nederland kwamen naar Utrecht om advies te geven over twee hoofdvragen:

  - Geeft het rapport de juiste richting voor een

 • De oprichting van BAB

  Academische leerkrachten kunnen vanaf nu lid worden van de nieuwe, landelijke Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Sinds enkele jaren bestaat de academische pabo in Nederland en academici kunnen zich door lidmaatschap met elkaar verenigen en positioneren binnen het basisonderwijs.

  Doel van de vereniging is om de onderlinge contacten t