Waar staan wij voor

Onze beroepsvereniging vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn. Academische leerkrachten zijn afgestudeerden van Academische Pabo's (alle varianten) en leerkrachten met een Universitair Masterdiploma. Hieronder leest u meer over de drie speerpunten van BAB.

Doelstellingen

 

Belangen behartigen

Academische leerkrachten vormen een nieuweberoepsgroep binnen het basisonderwijs met uitdagende kansen voor het werkveld. Het is daarom belangrijk op te komen voor deze beroepsgroep. De BAB doet dit door in gesprek te gaan met haar netwerk om de belangen van academici in het basisonderwijs kenbaar te maken. 

Er wordt ingestoken op onder andere:

- Een duidelijkere positionering voor het optimaal benutten van de kwaliteiten van academische leerkrachten.

- Betere salarissen voor academische leerkrachten in het basisonderwijs.

- Vrijgestelde tijd voor (extra) taken gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit. 

 

Inspireren

Juist voor een relatief kleine beroepsgroep van academici in het basisonderwijs is het waardevol om werkervaring en wetenschappelijke kennis te delen. Daarmeekunnen deze leerkrachten elkaar blijvend inspireren en kan de kennis worden gebruikt ter verbetering van de onderwijspraktijk.

De BAB zet zich in voor het volgende:

- Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies (waaronder het jaarlijkseBAB congres, 6 april 2019).

- Het geven van presentaties en workshop over de positionering van academici in het basisonderwijs.

- Het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief met het laatste nieuws voor academici in het basisonderwijs. Schrijf je in via: http://www.bab.nl/index.php/nl/inspiratie/nieuwsbrieven

 

Professionaliteit waarborgen

Professionalisering van academici in het basisonderwijs is belangrijk. Zij moetenhun capaciteiten en kwaliteiten blijvendkunnen ontwikkelen omdaarmeevan meerwaarde te kunnen zijn in het onderwijs.

Speerpunten van BAB zijn:

- De oprichting van de BAB academy; een onderwijsprogramma op academisch niveau, met praktische relevantie voor het werk in het basisonderwijs. 

- Het faciliteren van een vacaturebank op de website waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden.

- Toegang tot Universitaire databases om op de hoogte te blijven van recente, wetenschappelijke kennis.