Waar staan wij voor

Onze beroepsvereniging vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn. Onder onze leden bevinden zich afgestudeerden van de academische pabo's en andere collega's uit het basisonderwijs die universitair zijn opgeleid

Doelstellingen

Belangen behartigen

Academische leerkrachten vormen een relatief nieuwe beroepsgroep binnen het basisonderwijs met uitdagende kansen voor het werkveld. Het is daarom belangrijk op te komen voor deze beroepsgroep.

De BAB doet dit door in gesprek te gaan. Op die manier kunnen de belangen van academici in het basisonderwijs kenbaar gemaakt worden. Er wordt ingestoken op onder andere:

- een formele functie

- betere salarissen voor academische leerkrachten in het basisonderwijs

- vrijgestelde tijd voor (extra) taken gericht op verbetering van het onderwijs

 

Inspireren
Juist voor een relatief kleine beroepsgroep van academici in het basisonderwijs is het waardevol om werkervaring en wetenschappelijke kennis te delen en te gebruiken in de onderwijspraktijk. Op deze manier kunnen wij elkaar blijven inspireren.

De BAB zet zich in voor het volgende:

- het onder de aandacht brengen van congressen en conferenties en zo mogelijk korting bedingen voor leden van de beroepsvereniging

- het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies

- het geven van presentaties en workshops over de positionering en meerwaarde van academici in het basisonderwijs

 

Professionaliteit waarborgen
Professionalisering van academici in het basisonderwijs is belangrijk. De academici moeten zich blijven ontwikkelen om zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het basisonderwijs.

Speerpunten van de BAB zijn:

- het mission statement waarin de positie van academici in het basisonderwijs wordt beschreven

- het stimuleren van divers samengestelde lerarenteams

- het faciliteren van een vacaturebank op onze website waar werkgever en werknemer elkaar kunnen vinden

- toegang tot databases van wetenschappelijke literatuur om op de hoogte te blijven van recente kennis