Waar staan wij voor

Onze beroepsvereniging vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn. Academische leerkrachten zijn afgestudeerden van Academische Pabo's (alle varianten) en leerkrachten met een Universitair Masterdiploma. Hieronder leest u meer over de drie speerpunten van BAB.

Doelstellingen


Belangen behartigen
Academische leerkrachten vormen een beroepsgroep binnen het basisonderwijs met uitdagende kansen voor het werkveld. Met hun vaardigheden en kwaliteiten kunnen zij van toegevoegde waarde zijn voor het basisonderwijs. Het is daarom belangrijk op te komen voor deze beroepsgroep, opdat zij voor de klas blijven en daarmee kunnen bijdragen aan onderwijsverbetering.
De BAB doet dit door in gesprek te gaan met belanghebbende partijen. Op die manier kunnen de belangen van academici in het basisonderwijs kenbaar gemaakt worden. Er wordt ingestoken op onder andere:
- een formele functie binnen een gedifferentieerd onderwijsteam;
- betere salarissen voor academische leerkrachten in het basisonderwijs;
- vrijgestelde tijd voor (extra) taken gericht op verbetering van het onderwijs.

Inspireren
Juist voor een relatief kleine beroepsgroep van academici in het basisonderwijs is het waardevol om werkervaring en wetenschappelijke kennis te delen en te gebruiken in de onderwijspraktijk. Op deze manier kunnen zij elkaar blijven inspireren.
De BAB zet zich in voor het volgende:
- het onder de aandacht brengen van congressen en conferenties en zo mogelijk korting bedingen voor leden van de beroepsvereniging;
- het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies;
- het geven van presentaties en workshops over de positionering en meerwaarde van academici in het basisonderwijs.

Professionaliteit waarborgen
Professionalisering van academici in het basisonderwijs op maat is belangrijk. De academici moeten hun vaardigheden en kwaliteiten blijven ontwikkelen om zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het basisonderwijs. Een duidelijke positie en erkenning zijn daarin essentieel; dat is onze missie!
Speerpunten hierin zijn:
- het mission statement waarin wij onze missie kenbaar maken;
- contact met Universiteiten en opleidingen voor mogelijke routes naar het academisch leraarschap, met een duidelijk professionaliseringsbeleid;
- het faciliteren van een vacaturebank op onze website waar werkgever en werknemer elkaar kunnen vinden;
- toegang tot databases van wetenschappelijke literatuur om op de hoogte te blijven van recente kennis.