Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Voorgaande kwartetten

Kwartet 4 - De school als professionele leergemeenschap (sept - nov 2020)

Titel: De school als professionele leergemeenschap
Verzorgd door: Prof. Wilfried Admiraal en Simone Rijksen (Universiteit Leiden)

Inhoud:
Veel scholen in Nederland werken aan een cultuur van professionele samenwerking. Het oude beeld van leraren die lesgeven achter gesloten deuren, leren lesgeven door trial-and-error en individueel worden aangesproken op de kwaliteit van hun onderwijs, ontwikkelt zich naar het beeld van een schoolcultuur waarin leraren een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor de onderwijskwaliteit en scholen die daartoe doelgericht samenwerkingsvormen inzetten. Het draait daarbij niet alleen om het samenwerken, maar ook om samen leren, door kennis en ervaringen uit te wisselen, bij elkaar in de les te kijken en elkaar feedback te geven. Zo krijgen leraren ruimte om zich verder te professionaliseren en hun vak te verdiepen of te verbreden Dit wordt ook wel aangeduid met School als Professionele Leergemeenschap (PLG). Een van de manieren om een dergelijke school te stimuleren zijn PLG’s van leraren, een verzamelnaam voor allerlei vormen van samen leren en werken met een gedeeld doel. In dit kwartet wordt deze dubbele laag van PLG op school- en leraarniveau ingeleid. Tevens leer je hoe een PLG op beide niveaus eruit ziet en kan worden gestimuleerd.

Bekijk hier de trailer!

2020 07 18 2