Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Voorgaande kwartetten

Kwartet 6 - curriculumbewustzijn en -bekwaamheid

Titel: Curriculumbewustzijn en -bekwaamheid
Verzorgd door: Prof. Susan McKenney en Dr. Nienke Nieveen (Universiteit Twente) i.s.m. SLO

Inhoud:
Het ontwikkelen of aanpassen van een curriculum verloopt op een cyclische manier met als kernactiviteiten: analyse, ontwerp en evaluatie. Vanuit de gedachte 'Think big, but start small', doorlopen de deelnemers gedurende dit kwartet een hele ontwerpcyclus voor een bescheiden maar wel concrete mini-opdracht die past binnen de ontwikkelingen van de school.

In het online hoorcollege en in de literatuur wordt de theorie over Educational Design Research (McKenney & Reeves, 2019) behandeld en inzichten uit curriculumontwerptheorie√ęn besproken. Tijdens de intervisiebijeenkomst worden instrumenten aan gereikt, ervaringen uitgewisseld en feedback gegeven aan elkaar. Na afloop zullen deelnemers in dit kwartet hebben stil gestaan bij hun voortrekkersrol binnen hun school, en geleerd curriculumveranderingen te onderbouwen en te verankeren.

Schermafbeelding 2020 11 21 om 20.30.20