Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Vacature voorzitter BAB poster 2

Studiejaar 2021/2022

Kwartet 5 - Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen

Titel: Gebruik maken van buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen
Verzorgd door
: Prof. Monique Volman, Louise Verhoef, MSc.

Inhoud: 
In dit kwartet staan theorie en onderzoek over de ‘funds of knowledge’ en ‘funds of identity’ van leerlingen centraal. Onder deze noemers werken onderzoekers en leerkrachten in een toenemend aantal landen aan manieren om in het onderwijs meer gebruik te maken van de kennis en vaardigheden die leerlingen buiten school opdoen. Dit blijkt een krachtige manier om betrokkenheid bij school te stimuleren. Kinderen verwerven ook voor ze naar school gaan en in situaties buiten school kennis; thuis, op straat, in de sportclub, in de kerk of de moskee, en achter de computer. Soms is die kennis voor leerkrachten onbekend of ongewoon is, wat het lastig maakt om erbij aan te sluiten, bijvoorbeeld als het kennis uit andere culturen betreft, of uit media die de leerkracht zelf niet gebruikt. Kinderen kunnen dan op school de ervaring hebben dat wat ze in de loop van hun leven al hebben geleerd of buiten school meemaken, niet van betekenis wordt gevonden. De theorie over ‘funds of knowledge/identity’ laat zien dat dat anders kan. In dit kwartet verkennen we de mogelijkheden en beperkingen van deze theorie voor het Nederlandse basisonderwijs.

Schermafbeelding 2020 10 26 om 21.26.59