Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Lid van de maand

Sonja de Jong

'Kinderen Onderzoekend en Ontwerpend laten Leren. Daarvoor hebben zij leerkrachten nodig die hun eigen onderwijs onderzoeken en ontwerpen. Als coördinator van OOL in bouw 3-4, doe ik dit niet alleen voor mijn eigen klas, maar begeleid ik ook collega's hierbij.'

 

 

Opleiding

In 2012 ben ik begonnen aan de Universitaire Pabo van Amsterdam. Tijdens mijn stages werd al vrij snel duidelijk dat ik meer voldoening haal uit het ontwerpen van lesactiviteiten en materiaal dan het blindelings volgen van de methodes. Op mijn opleiding werd de didactiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) aangeboden en deze didactiek is door de jaren heen een belangrijk onderdeel van mijn visie op onderwijs geworden. Tijdens mijn LIO-stage op de 5e Montessorischool Watergraafsmeer (5MW) kreeg ik de kans aangeboden om te helpen bij het implementeren van OOL, door professionaliseringsactiviteiten te organiseren voor mijn collega’s in bouw 3-4. Ik heb toen onderzoek gedaan naar welke kenmerken van de activiteiten van invloed waren op het gevoel van competentie en de attitude van leerkrachten en hoe dit tot dan toe had bijgedragen aan de implementatie van OOL. Voor dit onderzoek heb ik in januari 2017 de Landelijke Academische Pabo Scriptieprijs gewonnen.

Loopbaan

Na mijn LIO-stage op 5MW mocht ik meteen blijven voor een fulltime baan als leerkracht in groep 3-4. Ook organiseer ik nog steeds professionaliseringsactiviteiten voor mijn collega’s. Niet alleen voor mijn eigen bouw, maar ook breder. Laatst heb ik bijvoorbeeld een workshop OOL geven op een studiedag waar drie Montessorischolen aan deelnamen. Naast het implementeren van OOL is 5MW ook druk bezig met het vaststellen van de moderne Montessorivisie van het team. Daarvoor doe ik nu een tweejarige Montessoriopleiding. Ik geniet van de uitdaging om beetje bij beetje mijn visie te vormen en samen met het team onze gezamenlijke visie vast te stellen en in uitvoering te brengen.

Meerwaarde als academicus in het basisonderwijs

Collega’s kwamen naar mij toe met de vraag welke begeleidingstechnieken effectief zijn om leerlingen te leren onderzoekbare vragen te stellen. Ik ben op zoek gegaan naar literatuur over het begeleiden van vragen stellen en heb dit met mijn collega’s gedeeld. Nu begeleid ik een bouw breed onderzoek. Alle leerkrachten van 3-4 proberen naar aanleiding van de literatuur een begeleidingstechniek uit in de klas en rapporteren hierover in een dagboek. Daarnaast nemen we na elk OOL-project een enquête bij leerlingen af om hun kennis over opzoekvragen en onderzoeksvragen te meten. Met die gegevens ga ik onderzoeken welke begeleidingstechniek de meeste kennistoename bij leerlingen teweegbrengt.

Toekomst

Leren leuk en betekenisvol maken voor kinderen, daar kan ik nog heel lang mee doorgaan. Elk kind dat ik zie stralen van dankbaarheid, plezier en trots geeft mij meer motivatie om door te gaan met het ontwerpen van beter onderwijs. Sowieso in mijn eigen klas en school, maar in de toekomst misschien ook wel op nationaal niveau. Een goed idee, moet gedeeld worden.