Onze beroepsvereniging vormt een groot netwerk van academici die in het basisonderwijs werkzaam zijn. Academische leerkrachten zijn afgestudeerden van Universitaire Pabo's (alle varianten) en leerkrachten met een Universitair Masterdiploma.


Aankomende activiteiten

9 oktober 16.00 - 17.00 uur: Online hoorcollege Technisch Leesonderwijs

31 oktober 15.30 - 17.00: Intervisie met Marita Eskes Technisch Leesonderwijs

Voor meer informatie over onze doelstellingen, activiteiten, projecten en onze leden, neem een kijkje op onze website!


Vooruitblik

2024

Ook dit jaar heeft de BAB verschillende activiteiten en ontwikkelingen in het vooruitzicht: 

  • BAB Academy kwartetten; voor de volgende kun je je al aanmelden!
  • Het voortzetten van project Takenpalet
  • We hebben een BAB-teamsomgeving speciaal voor leden ingericht om met elkaar in contact te komen, te inspireren en te professionaliseren.  
  • We vertegenwoordigen de beroepsgroep bij landelijke bijeenkomsten.

Het laatste nieuws

Hoe primoren de kloof tussen onderzoek en praktijk overbruggen

Het HBO kent al ruim 20 jaar de functie van lector en sinds 2012 is er binnen het MBO het practoraat. Sinds een aantal jaar is er nu ook het primoraat: een term die gemunt is door de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs en waaraan verschillende schoolbesturen in het primair onderwijs invulling hebben gegeven. Voor dit artikel gingen we op onderzoek uit: wat is het primoraat, hoe is het ontstaan en hoe ziet het eruit in de praktijk?

De bijdrage van academisch opgeleide leerkrachten aan een onderzoekscultuur in basisscholen. 

De resultaten laten zien dat deze academische leerkrachten op een drietal manieren bijdragen aan de onderzoekscultuur in hun school, namelijk door bestaande kennis met collega’s te delen, aan te zetten tot (gezamenlijke) kritische reflectie op het schoolbeleid en vernieuwingen vanuit een onderzoekende houding te initiëren. Zelfvertrouwen in het eigen vermogen om samen te werken op het gebied van onderzoeksmatig werken, en een formele onderzoeks-rol binnen de school zijn volgens academisch opgeleide leerkrachten belangrijke factoren die hun bijdrage aan de onderzoekscultuur bevorderen.

Verhoef, L., Volman, M., & Gaikhorst, L. (2024). De bijdrage van academisch opgeleide leerkrachten aan een onderzoekscultuur in basisscholen. Tijdschrift voor OnderwijsPraktijk Studies, 2.: DOI: 10.54657/TOPS.13779

 

Academische leerkrachten in hun kracht: Hoog tijd voor echt beleid. Tien jaar geleden studeerden de eerste leerkrachten van universitaire pabo’s af. Afgelopen jaar startte de eerste Educatieve Masters voor Primair Onderwijs (EMPO). Het is hoog tijd om de balans op te maken. Hoe kunnen deze leerkrachten hun vaardigheden benutten en waar liggen de kansen?

 

Baan, J. (2023). Academische leerkrachten in hun kracht: Hoog tijd voor echt beleid. JSW, 10, 14-17. 


“Academisch geschoolde leerkrachten zijn opgeleid om een voortrekkende rol binnen een school in te nemen, bijvoorbeeld een kritische rol”. “Zij hebben kritisch-analytische vaardigheden die scholen kunnen helpen zich verder te ontwikkelen.” Gebruik de kennis en kunde van deze leerkrachten om de leesproblemen van kinderen tegen te gaan, stelt CDA-Kamerlid René Peters voor.


Onze projecten