Belangen behartigen

 

Academische leerkrachten vormen een relatief nieuwe beroepsgroep binnen het basisonderwijs met uitdagende kansen voor het werkveld. Het is daarom belangrijk op te komen voor deze beroepsgroep. De BAB doet dit door in gesprek te gaan met haar netwerk om de belangen van academici in het basisonderwijs kenbaar te maken.

Inspireren

 

Juist voor een relatief kleine beroepsgroep van academici in het basisonderwijs is het waardevol om werkervaring en wetenschappelijke kennis te delen. Daarmee kunnen deze leerkrachten elkaar blijvend inspireren en kan de kennis worden gebruikt ter verbetering van de onderwijspraktijk.

Professionaliteit waarborgen

 

Professionalisering van academici in het basisonderwijs is belangrijk. Zij moeten hun capaciteiten en kwaliteiten blijvend kunnen ontwikkelen om daarmee van meerwaarde te kunnen zijn in het onderwijs.

De BAB steekt in op:

De BAB zet zich in voor het volgende:

Speerpunten van de BAB zijn:

  • Een duidelijkere positionering voor het optimaal benutten van de kwaliteiten van academische leerkrachten.

  • Betere salarissen voor academische leerkrachten in het basisonderwijs.

  • Vrijgestelde tijd voor (extra) taken gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit.

  • Het organiseren van netwerkbijeenkomsten en inspiratiesessies (zie Agenda)

  • Het geven van presentaties en workshop over de positionering van academici in het basisonderwijs.

  • De oprichting van de BAB Academy; een onderwijsprogramma voor bijscholing voor academische leerkrachten met praktische relevantie voor het werk in het basisonderwijs.

  • Het faciliteren van een vacaturebank op de website waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden.

  • Toegang tot Universitaire databases om op de hoogte te blijven van recente, wetenschappelijke kennis.

Missie Visie BAB Docx
PDF – 251,5 KB 155 downloads