De BAB Academy bestaat uit een uniek programma met een gouden combinatie: aanbod op academisch niveau én tegelijkertijd tools om deze academische kennis toe te passen in de dagelijkse onderwijspraktijk op school.

Professionalisering op maat

Professionalisering van leerkrachten op maat is belangrijk, omdat leerkrachten verschillen in ontwikkelbehoeften. Daarom is een professionaliseringsaanbod ontwikkeld, gericht op het (door)ontwikkelen van academische vaardigheden speciaal voor ambitieuze leerkrachten in het (gespecialiseerd) basisonderwijs: De BAB Academy. Dit is interessant voor leerkrachten die een bachelor en/of master op universitair niveau hebben behaald, maar dat de BAB Academy staat ook open voor leerkrachten die dat niet hebben.

Cognitieve uitdaging

De BAB Academy biedt een kans om ambitieuze leerkrachten uit te dagen en te binden. Maar ook voor startende academische leerkrachten die extra cognitieve uitdaging zoeken, heeft de BAB Academy een passend aanbod. Deze leerkrachten ontmoeten namelijk andere leerkrachten met dezelfde ontwikkelbehoeften en worden zo geïnspireerd voor hun werk in de klas en op school. Waar zij anders het onderwijs zouden verlaten, kan professionalisering op maat er toe bijdragen dat deze leerkrachten werkzaam blijven op school.

Bijdragen aan ontwikkeling van onderwijs

Door het verzorgen van passende professionaliseringsactiviteiten waar (academische) leerkrachten behoefte aan hebben, kunnen deze leerkrachten hun academische vaardigheden, kennis en kwaliteiten blijven ontwikkelen. Daardoor kunnen deze leerkrachten een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling en verbetering van het basisonderwijs. Ook kunnen zij de brug vormen tussen onderwijs en onderzoek, dat van belang is voor een goede kennisinfrastructuur in het (basis)onderwijs. Zo wordt bijgedragen aan een blijvende kwaliteitsimpuls in het basisonderwijs waar de hele Nederlandse maatschappij profijt van heeft. Bovendien kan ervoor worden gezorgd dat leerkrachten werkzaam blijven in het basisonderwijs. Dat is van essentieel belang gezien het lerarentekort en de actuele status van het lerarenberoep.

Elk jaar wordt een aantal kwartetten aangeboden dat relevant is voor het werk als (academische) leerkracht en aansluiten bij wensen en behoeften van ambitieuze, hoogopgeleide leerkrachten. Je kunt ervoor kiezen om één kwartet of meerdere kwartetten te volgen.

 

Een kwartet bevat de volgende onderdelen:

Online hoorcollege (studielast: 1-2 uur)

waarin een spreker op academisch niveau instructie en uitleg geeft over het onderwerp en recent wetenschappelijk onderzoek behandelt. Hierin is ruimte om vragen te stellen.

Verdiepende literatuur over het onderwerp (studielast: 2 uur)

Het hoorcollege en de literatuur worden voorafgaand aan de bijeenkomst doorgenomen door de deelnemer.

Online Intervisiebijeenkomst (studielast: 2 uur)

Hierin ontstaat verbinding met de praktijk d.m.v. gesprekken, werkvormen en opdrachten in een online setting.

Praktijkopdracht (studielast: 4-8 uur)

Hiermee wordt het onderwerp toegepast in de eigen lespraktijk. Hierover kan feedback worden gevraagd aan de expert (of aan de persoon die de intervisiebijeenkomst leidt). De feedback wordt waar mogelijk besproken in een follow-up bijeenkomst


Waarborging kwaliteit
De kwartetten worden inhoudelijk verzorgd en op maat ontwikkeld door Nederlandse kennisinstellingen (universiteiten en lectoraten). De BAB Academy waarborgt de kwaliteit van het programma door een vastgesteld evaluatieplan en terugkoppeling van feedback naar de docenten. Op basis van een goede, sterke evaluatie per kwartet verbeteren we het aanbod en zorgen we voor een hooggekwalificeerd programma. Nieuwe programmaonderdelen worden uitvoerig besproken in het bestuur en voorgelegd aan de Raad van Advies.

Deelnemers van de BAB Academy zijn ambitieuze basisschoolleerkrachten die houden van uitdaging. De BAB Academy staat ook open voor professionals die buiten het basisonderwijs werken maar wel op een bepaalde manier verbonden zijn aan het basisonderwijs (bijvoorbeeld werkzaam als onderzoeker, ontwerper of adviseur).

Je kunt ervoor kiezen om één kwartet of meerdere kwartetten te volgen. Na afloop van een studiejaar wordt aan deelnemers het “Certificaat Academische Leerkracht” (CAL) uitgereikt voor alle volledig en succesvol afgeronde kwartetten van dat studiejaar.