Animatievideo onderzoek academische leerkrachten

Gepubliceerd op 19 november 2021 om 09:00

In het- dit jaar gepubliceerde- rapport 'De positie van academisch opgeleide leraren in het primair onderwijs' staan aanbevelingen voor het behoud van leraren met een wetenschappelijke bachelor of masteropleiding in het basisonderwijs. Van dit rapport is er een animatie uitgebracht die de resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek naar academisch opgeleide leraren in het primair onderwijs samenvat.

Reactie Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

In het primair onderwijs werken steeds meer leraren met diverse expertises en opleidingsachtergronden. Het is daarbij van belang dat deze leraren behouden blijven in het basisonderwijs, zeker in de huidige 'onderwijscrisis' met kwantitatieve- en kwalitatieve leraren tekorten en een lerarenlek. Hoe beter de diversiteit aan kennis en vaardigheden onder leraren benut wordt, hoe aantrekkelijker het is om het onderwijs te komen en te blijven werken. Tevens biedt het juist inzetten van leraren op hun expertise kansen voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Uit een recent uitgevoerd onderzoek onder academisch opgeleide leraren en uit een peiling van Teacher Tapp blijkt echter dat leraren met een aanvullend specialisme daar niet altijd op worden ingezet. Sommige (academisch opgeleide) leraren verlaten dan ook het basisonderwijs om zich ergens anders verder te ontwikkelen, omdat hun persoonlijke kwaliteiten en expertises in het basisonderwijs niet worden benut. Zeker gezien het lerarentekort is dit een zorgelijke ontwikkeling.

De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) pleit daarom voor meer (horizontale) ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren in het basisonderwijs.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.