Oktober 2021: Eva Elbertse

“Er is genoeg uitdaging te vinden binnen de school mits jouw schoolleider en het team kritisch durven te kijken naar het curriculum. De schoolleider speelt hierbij een cruciale rol. Ga hierover in gesprek en analyseer met elkaar het ‘wat’ en ‘hoe’. Jij kunt als academisch leerkracht jouw team in de verandering begeleiden. Help collega’s die hun kennisbasis kunnen uitbreiden en neem het voortouw in onderzoek. Maak samen de vertaalslag. En het meest belangrijke: zie elkaars kwaliteiten en gebruik deze ter verbetering van ieders lespraktijk.”

 

 

Opleiding en Loopbaan

Even voorstellen… als nieuw lid van de BAB weten nog niet veel leden wie ik ben. Mijn naam is Eva Elbertse en heb zelf in 2020 de bacheloropleiding ‘Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs’ aan de Radboud Universiteit afgerond. Het is een driejarige bachelor die je volledig op de universiteit volgt en waarmee je dus ook de didactiek-vakken op wetenschappelijk niveau krijgt aangeboden. Daarnaast loop je tijdens deze drie jaar ook iedere week minstens één dag stage. Voor mij was destijds de keuze voor deze universitaire opleiding vrij duidelijk: ik had een sterke voorkeur voor een opleiding die mij ook daadwerkelijk zou leren hoe ik wetenschappelijk onderbouwde keuzes kan maken in het onderwijs.

 

Na mijn afstuderen heb ik eerst een tussenjaar gehad waarin ik mij heb gefocust op het lesgeven en mijn overige taken als leerkracht. In het huidige schooljaar (‘21/’22) ben ik gestart met de duale masteropleiding ‘Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs’ aan de Radboud Universiteit. Tijdens deze nieuwe opleiding ga je op mesoniveau met je team aan de slag om het curriculum te analyseren en indien nodig te (her)ontwerpen. Daarna volgt implementatie en evaluatie.

In mijn onderzoek staat het curriculum voor ‘Wereldoriëntatie’ centraal. In de praktijk zie ik bij dit vak veel wisselende invullingen en keuzes binnen het curriculum. Maar ook tussen methodes bestaat er een groot verschil in inhoud en de didactische aanpak. Tegelijkertijd hoeft een school niet door middel van een genormeerde toetsing te verantwoorden welke kennis daadwerkelijk aan de kinderen is aangeboden. Dit maakt dat niet iedere leerling dezelfde minimale kennisbasis heeft en er dus grote verschillen zijn. Een interessante invalshoek voor mijn onderzoek, waarbij ik hoop voor het werkveld meer antwoorden te vinden op de vraag ‘wat’ en ‘hoe’. Mocht je dit onderzoek willen volgen, dan kan dat via mijn Twitter of LinkedIn.

Naast mijn duale studie werk ik drie dagen per week op basisschool ’t Palet in Heeswijk-Dinther, waarvan twee dagen als leerkracht en één dag als onderzoeker. Op deze school staat ‘evidence-informed’ werken centraal. Ik kan hier veel leren van de praktijkvoorbeelden die er zijn over het ‘doen wat werkt’ en vooral ook ‘niet doen wat niet bewezen effectief is’. Daarnaast werk ik één dag in de week als docent bij de bacheloropleiding ‘Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs’.

Toegevoegde waarde academische achtergrond en toekomst

Ik ben van plan om voor de klas te blijven staan en mijn eigen lespraktijk evidence-informed vorm te geven. Daarnaast wil ik als ‘’onderwijsarchitect” op mesoniveau (en wellicht ooit op macroniveau) het curriculum verbeteren. Als academisch leerkracht kan ik hierbij het voortouw nemen in het onderzoek, in nauwe samenwerking met de schoolleider. Heel belangrijk: ik ben als leerkracht samen met mijn team binnen onze context en visie aan het ontwerpen. Zo creëren wij draagvlak met elkaar – er ontstaat vertrouwen - en maken wij optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten. En zo kunnen wij samen het onderwijs steeds een stukje beter maken. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.