Juni 2022: Lisa Reinders

"Doordat ik als academicus graag meedenk, mezelf wil blijven ontwikkelen en mijn kennis graag wil delen, vind ik het een mooie uitdaging om hier ook collega’s in mee te nemen. Elkaar inspireren, motiveren en enthousiasmeren is het fijnste dat er is. We streven immers allemaal naar goed onderwijs voor al onze leerlingen."

 

 

Opleiding en Loopbaan

Al zolang als ik mij kan herinneren, wilde ik maar één ding worden: juf! Toen ik in de bovenbouw van de basisschool zat, gaf ik extra leesbegeleiding aan kinderen uit groep 3, ik bracht kinderen uit de buurt naar school en in de weekenden had ik in mijn tienerjaren een netwerk aan oppasadressen waar ik aan de slag kon. Ook tijdens het volgen van gymnasium op de middelbare school hield ik vast aan het idee om naar de PABO te gaan. Totdat ik hoorde over de ALPO (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) in Utrecht. Voor mij een ideale integratie tussen een meer praktische opleiding op de hogeschool en een meer theoretische opleiding op de universiteit. In 2016 heb ik de ALPO afgerond en vanuit mijn LIO-stage kon ik aan de slag op een reguliere school in Amersfoort. Ik was afgestudeerd bij het oudere kind, maar er was ruimte bij de kleuters.. en dus had ik nog een hoop te leren! Stap voor stap vond ik mijn weg in de wondere wereld van het jonge kind en genoot ik ontzettend van hun ontwikkeling.

Tijdens een stage in het SO, maar ook in mijn werk in het reguliere onderwijsveld, kwam ik erachter dat ik een speciale affiniteit had met de leerlingen die (een beetje) extra stimulatie of zorg nodig hadden om tot een optimale ontwikkeling te komen. Na mijn verhuizing naar Maastricht, mijn geboorteregio, heb ik gesolliciteerd in het SO en daar werkervaring opgedaan. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar het SBO waar ik al 3 jaar met veel plezier en passie werk. In de afgelopen jaren heb ik de gymopleiding gedaan en  ik ben nu bezig aan de laatste weken van het masterprogramma Educational Sciences in Utrecht, waarin ik mijn onderwijswetenschappelijke vaardigheden heb uitgebreid en verdiept.

Toegevoegde waarde academische achtergrond

Ik heb de academische achtergrond altijd zeer waardevol gevonden. Je leert niet alleen te kijken naar ‘doe ik het goed?’, maar vooral ook naar ‘doe ik er goed aan?’. Gaandeweg ontwikkel je een helikopterview waarmee je in staat bent om naar de gehele organisatie te kijken, de verschillende processen kunt onderscheiden en daardoor ook jouw klas kunt beschouwen als onderdeel van een geheel. Dit maakt dat ik altijd kritisch naar veranderingen, ontwikkelingen en mijn eigen handelen kijk en ook heb geleerd op een professionele manier hierover mee te denken. Ik merk dat de inzet van academici in het basisonderwijs nog relatief onbekend is, maar dat de kennis en vaardigheden die ik meeneem in de organisatie wel gewaardeerd worden.

Doordat ik als academicus graag meedenk, mezelf wil blijven ontwikkelen en mijn kennis graag wil delen, vind ik het een mooie uitdaging om hier ook collega’s in mee te nemen. Elkaar inspireren, motiveren en enthousiasmeren is het fijnste dat er is. We streven immers allemaal naar goed onderwijs voor al onze leerlingen.

In het S(B)O is de passie voor leerlingen wat mij betreft nog extra voelbaar en gaan collega’s door het vuur voor deze kwetsbare doelgroep waar school een veilige haven voor is. Het geeft veel voldoening om het verschil te mogen maken in de ontwikkeling van de leerlingen en ik vind het een uitdaging om steeds weer opnieuw te zoeken naar de juiste vorm van ondersteuning en begeleiding om tegemoet te komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

Toekomst

Na het afronden van de master Educational Sciences wil ik de opgedane kennis en vaardigheden graag blijven inzetten in de primaire onderwijspraktijk. Met het takenpalet academische leerkracht als startpunt heb ik recent gesprekken met het onderwijsbestuur gevoerd over mijn werkzaamheden voor volgend schooljaar. Naast lesgevende taken, krijg ik ook de ruimte om onderwijskundige taken uit te gaan voeren. Zo coördineer ik op dit moment een pilot waarbij zorg en onderwijs geïntegreerd worden, mag ik een netwerk van academische leerkrachten binnen de stichting gaan oprichten én hoop ik een rol te kunnen spelen in de verbinding tussen S(B)O en reguliere scholen. Dit is een combinatie die ik lange tijd heb geambieerd, dus ik ben ontzettend trots dat dit nu werkelijkheid wordt!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.