Een Primoraat is een beweging die op iedere school gestart kan worden en wordt geleid door een Primor. De rol van primor kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een academisch geschoolde leerkracht. 

Het doel van een Primoraat is om evidenced-informed handelen te versterken op jouw school of binnen jouw stichting, door de leerkracht “in the lead” te zetten. Daarnaast wordt alle kennis actief met elkaar gedeeld in het netwerk Primoraten. Hierdoor hoef je zelf niet meer het wiel uit te vinden!

 

Een Primoraat bestaat uit een klein groepje betrokken leraren of leraar-ondersteuners die de dagelijkse onderwijspraktijk een kwaliteitsimpuls willen geven ter verbetering van het onderwijs aan ieder kind. In een Primoraat wordt er door de Primor een gerichte onderzoeksvraag opgesteld. Het doel van het Primoraat is om de onderzoeksvraag evidenced-informed te beantwoorden en de opbrengsten zijn gericht op het verbeteren van jouw dagelijkse onderwijspraktijk. Als leerkracht ben je dus in the lead.

Zelf een primoraat starten?

Wanneer je een Primoraat start, word je actief begeleid en ondersteund door het Kernteam Primoraten, waarin veel expertise en ervaring zit met het oprichten en uitvoeren van een Primoraat. Ook wordt er actief kennis gedeeld met andere Primoraten, zodat je niet telkens “het wiel hoeft uit te vinden”. Dat is meteen ook de grootste winst van meedoen met Primoraten: relevante, praktijkgerichte (onderzoeks)kennis wordt met elkaar gedeeld. De kennis die goed werkt blijft niet 'hangen' op één plek, maar verspreid zich door het land. En als Primoraat kan je ook actief gebruik maken van de kennis en kunde van de andere Primoraten in Nederland!

Primoraten in het nieuws