September 2020: Kimberly Vlemmings

'Voor de klas staan is voor mij het leukste wat er is. Als academische leerkracht is het daarbij uitdagend om mee te kunnen denken over schoolontwikkeling. In de toekomst hoop ik met mijn achtergrond als orthopedagoog iets extra’s te kunnen betekenen voor het speciaal (basis)onderwijs.’

 

 

Opleiding en Loopbaan

Heel lang, tot aan mijn eindexamenjaar van het vwo, wist ik niet wat ik wilde studeren of wilde worden. Ik wilde wel graag ‘iets met kinderen’ doen. Tot mijn vader een keer zei: ‘is juf worden niet iets voor jou?’ Dit zette me aan het denken en door me hierin te verdiepen leerde ik over het bestaan van academische pabo’s. Na een meeloopdag op een van de academische pabo’s, waarbij we ook op een basisschool een kijkje gingen nemen, was ik verkocht. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in Utrecht. Voor mij was dit de perfecte combinatie van leren door te ‘doen’ in de praktijk en uitgedaagd worden door wetenschappelijke theorieën en onderzoek.

Tijdens deze vier jaar studie ontdekte ik al snel dat ik de kant van de orthopedagogiek en de (onderwijs)psychologie het meest interessant vind. In het derde jaar van de ALPO kreeg ik de kans om de vakken ‘diagnostiek’ en ‘behandeling’ te volgen, om vervolgens door te kunnen stromen naar de master orthopedagogiek. Een onwijs interessant en leerzaam masterjaar waarbij ik als orthopedagoog in opleiding stage heb gelopen in het speciaal basisonderwijs. Hier voerde ik diagnostiek en behandeling uit, waarbij onderzoek op cognitief, sociaal-emotioneel, didactisch en neuropsychologisch gebied centraal stond. Verder begeleidde ik leerkrachten en mocht ik meedenken over schoolbeleid. Wat ik hier zo leuk aan vond was dat mijn pabo-achtergrond een meerwaarde was in gesprek met leerkrachten en leerlingen, maar tegelijkertijd ook academische en onderzoeksvaardigheden direct kon toepassen in de praktijk.

In 2019 ben ik afgestudeerd, waarop ik dit schooljaar mijn eerste eigen klas heb gehad als juf van een groep 5/6 in het regulier basisonderwijs. Ik geniet ontzettend van het lesgeven.

Toegevoegde waarde academische achtergrond

Als eerste wil ik benadrukken dat iedere leerkracht zijn eigen expertise en talenten heeft. Wanneer verschillende expertises in een team samenkomen kunnen er mooie dingen ontstaan. Zelf werk ik nu op een school waar veel speelt rondom schoolontwikkeling. Ik merk dat ik hierin veel initiatief kan nemen: ontwikkelen en experimenteren van onderwijsideeën, presenteren van bevindingen en ontwerpen aan het team. Verder denk ik dat begrippen zoals ‘evidence based werken’ met behulp van academische leerkrachten concreter kunnen worden voor de onderwijspraktijk. Er kan makkelijker een vertaalslag gemaakt worden van wetenschap naar praktijk.

Toekomst

Voor nu sta ik met heel veel plezier voor de klas en vind ik hier genoeg uitdaging in. Binnenkort zou ik graag de overstap willen maken naar het speciaal (basis)onderwijs, om ook daar ervaring als leerkracht op te doen. Uiteindelijk lijkt het me een leuke uitdaging om werkzaam te zijn als orthopedagoog in het onderwijs, wellicht nog in combinatie met lesgeven. Ik denk dat de ervaring die ik nu opdoe als leerkracht alleen maar waardevol is richting deze stap.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.