Maart 2021: Maaike Nederstigt

“Als academische leerkracht hoop ik een brug te zijn en vertaalslag te kunnen maken tussen de wetenschap en de praktijk. Hierbij probeer ik theorie en wetenschappelijk onderzoek om te zetten in praktische handvatten binnen het onderwijs, de les of andere onderwijsactiviteiten. Mijn individuele missie is dan ook dat het onderwijs zich zo sneller kan ontwikkelen en collega’s, directie en alle andere betrokken met wetenschappelijke kennis aan de slag kunnen.”

 

 

Opleiding en Loopbaan

Mijn route naar de Academische PABO is een bijzondere route die mij veel heeft gebracht, maar wel wat afwijkt. Na het VWO, waar ik een jaar langer over had gedaan, begon ik aan Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Helaas bleek in jaar 2 deze studie toch niet helemaal bij mij te passen en ben ik me gaan oriënteren op wat dan wel bij mij paste. Vele malen had ik gehoord dat ik een goede docent zou kunnen zijn. Ik wilde ontzettend graag aan de universiteit blijven studeren en de AOLB van de Rijksuniversiteit Groningen, paste bij al mijn wensen. Daarnaast wilde ik mijn propedeuse voor bewegingswetenschappen nog halen. Door persoonlijke omstandigheden kreeg ik BSA uitstel en kon naast de AOLB ook bewegingswetenschappen blijven volgen. Dit was hard werken, maar doorzetten is wat ervoor heeft gezorgd dat dit is gelukt. De kennis die ik bij bewegingswetenschappen heb opgedaan, gebruik ik nog steeds in mijn lessen.

In het laatste jaar van AOLB besloot ik, na veel wikken en wegen, de Master Onderwijskunde er direct achter aan te plakken. Ik koos voor de route: leeromgevingen, leren & instructie. Waarvoor ik in deze (corona)tijd ontzettend dankbaar ben. Blended learning is een hot item, waar ik in de opleiding al veel over heb mogen leren. In het online lesgeven heb ik hier veel profijt van gehad. Naast de master ging ik invalwerk doen, onder andere als invalkracht op Vlieland, waardoor ik mijn leerkrachtvaardigheden kon ontwikkelen. In 2017 studeerde ik op 26 jarige leeftijd af.

 

Na eerst een jaar ingevallen te hebben voor verschillende organisaties, waaronder Renn4, de Groningse Schoolvereniging en OOG, kreeg ik een vaste invalklus op OBS de Ploeg in Groningen. Na deze klus kon ik daar blijven en ondertussen werk ik nu alweer 3,5 jaar met plezier op de Ploeg. Ik heb elk jaar een andere groep, waardoor ik me veel heb kunnen specialiseren in de leerlijnen en de verschillende behoeften van kinderen in deze jaargroepen.

Na 1.5 jaar merkte ik dat ik opzoek was naar uitdaging. De vaardigheden die ik had geleerd bij de AOLB en de master wilde ik graag in de praktijk toepassen. Ik miste het gebruik van wetenschappelijke literatuur als onderbouwing van lessen en beleid. Dat jaar besloot de huidige taalcoördinator van baan te wisselen, waardoor deze functie vrij kwam. Door mijn opleiding en mijn wens voor wat meer uitdaging mocht ik deze functie gaan vervullen. De afgelopen 2 jaar heb ik in het nieuwe taalbeleidsplan wetenschappelijk onderzoek verweven en heb ik analyses gemaakt voor onder andere werkwoordspelling en leesmotivatie, waar praktische handvatten uitrolden voor de praktijk.

Door op microniveau bezig te zijn met onderwijsvernieuwing merkte ik dat ik ook graag verschil wilde maken op macro- of zelfs mesoniveau. De wens om me buiten de klas en de school in te zetten voor onderwijsvernieuwing werd steeds groter.

Afgelopen december kwam er binnen onze stichting een mooie vacature voorbij, namelijk die van Primor. Vanwege mijn wens om meer wetenschappelijk onderzoek te gebruiken, beleid te schrijven en om meer managementtaken tot mij te nemen was deze functie naar mijn idee helemaal passend bij mijn behoeften. Gelukkig dacht Tom Drukker, initiatiefnemer van het Primoraat en Dicatoraat bij Openbaar Onderwijsgroep Groningen, ook dat we een goede match zouden zijn. Het mooie aan deze functie is dat ik het naast mijn baan als leerkracht kan doen en zodoende ook op microniveau nog met onderwijsvernieuwing bezig kan zijn en kan inzetten.

In de functie als Primor ga ik bezig met het thema “kansengelijkheid door talentontwikkeling”. Waarin ik mij samen met het primoraat, dat bestaat uit: leerkrachten, intern begeleiders, docenten/onderzoekers van de Hanze Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, Lio’ers en studenten sociologie, ga buigen over alle aspecten binnen dit thema. In de functie als Primor is het de bedoeling dat er een gedragen visie op het onderzoeksthema wordt gecreëerd. Hierbij is het uiteindelijke doel: praktische handvatten voor de praktijk ontwikkelen op dit thema die als grondlegging wetenschappelijke literatuur en onderzoek hebben.

Toegevoegde waarde academische achtergrond

Afgelopen tijd heb ik met veel academische leerkrachten mogen praten en van gedachten mogen wisselen. Ik hoop dat ik dit kopje goed onder woorden kan brengen, zonder de academische leerkracht op een voetstuk te plaatsen. De meerwaarde van de academicus is het snel kunnen schakelen binnen en tussen nieuwe onderwijsvernieuwingen. Naast dat we “doeners” zijn, zijn we ook “denkers”, waardoor er kritisch op werkwijze en methodes wordt gekeken. Hierin worden collega’s meegenomen door ons enthousiasme of kritische blik. Daarnaast ben ik van mening dat de academische leerkracht de brug is tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de praktijk. Vooral dit laatste wordt naar mijn mening nog te weinig benut en hoop ik met mijn functie als Primor meer in gang te zetten.

Toekomst

Over de toekomst heb ik al vaak nagedacht en al geregeld moeten bijstellen. Liever heb ik het over ambities. Mijn grootste ambitie is dat ik op macro- en mesoniveau een verschil kan maken voor de individuele leerling, voor de school, de ouder, de stichting. Maar ook om onderwijsvernieuwingen sneller door te voeren en onderzoek onderdeel te laten worden van de praktijk.

Contact

Vind je het interessant om je met collega’s uit alle hoeken van het PO te buigen over dit vraagstuk en onderdeel te zijn van de onderzoeksgroep of wil je meer weten over het primoraat?

 Neem dan contact op: M.nederstigt@o2g2.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.