April 2021: Kim Lijbers

''Ik hoop dat scholen en schoolbesturen steeds meer bekend raken met de meerwaarde van academische leerkrachten. Door academische leerkrachten passende taken aan te bieden, zullen de scholen het meeste profiteren van de kennis en vaardigheden van deze leerkrachten, wat uiteindelijk het onderwijs aan de leerlingen ten goede zal komen.''

 

 

Opleiding en Loopbaan

Als klein meisje riep ik al dat ik juf wilde worden. Het was voor mij dan ook duidelijk dat ik de Pabo zou gaan doen na de middelbare school. Toen bleek dat ik het VWO zou gaan afronden, brachten enkele kritische vrienden en familieleden me aan het twijfelen. Ze vonden het zonde van mijn VWO achtergrond als ik een HBO opleiding zou gaan volgen. Toch wilde ik écht juf worden. Ik besloot over deze kwestie te praten met een vriendin. Zij gaf mij de gouden tip: ga op internet opzoek naar opleidingen die aansluiten bij jouw wensen. Dit leidde ertoe dat ik er achter kwam dat er Academische Pabo’s bestaan. Ik besloot opendagen en meeloopdagen bij te wonen. Al snel was ik eruit; de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) in Utrecht sloot het beste aan bij mijn wensen en behoeftes. Toen ik startte met de studie bleek al snel dat dit inderdaad de studie was die bij me paste. Ik vond het heerlijk om de praktijk, de stages in de klas, af te wisselen met de collegebanken, waar ik kennis maakte met de wetenschap en het doen van onderzoek.

Na de ALPO besloot ik dat ik nog verder wilde studeren, maar ook ervaring op wilde gaan doen in de onderwijspraktijk door les te gaan geven aan mijn eigen groep. Om die reden heb ik ervoor gekozen om de master ‘Educational Sciences’ van de Universiteit Utrecht in deeltijd te gaan volgen, zodat ik werk en studie kon gaan combineren. Gelukkig was het niet moeilijk om een parttime baan te vinden. In mijn geboorte dorp bleek namelijk een vacature te zijn op een basisschool. Toen ik me ging verdiepen in de vacature bleek het te gaan om een basisschool met voltijdshoogbegaafdenonderwijs, een onderwijsconcept waar ik nog niet eerder van gehoord had. Dit wekte meteen mijn interesse, omdat ik erg benieuwd was naar het onderwijsaanbod voor deze leerlingen. Om die reden besloot ik te vragen of ik misschien een dagje kon komen kijken. De sfeer en de werkwijze binnen de school gaven me een prettig gevoel en ik besloot te solliciteren. Tot mijn grote vreugde werd ik aangenomen!

Veel kennis van hoogbegaafde kinderen had ik op het begin nog niet, dus ik besloot me daar meer in te gaan verdiepen. Het prettige was dat ik hier tijdens de master ook de ruimte voor kreeg, twee vliegen in een klap. Zo schreef ik mijn Master Thesis over ‘twice-exceptionality’, hoogbegaafdheid in combinatie met dyslexie. Uiteindelijk kon ik zelfs mijn stage richten op het gebied van hoogbegaafdheid. Bij Onderwijsadvies & Training van de universiteit Utrecht mocht ik onderzoek doen naar het onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het was echt ontzettend leuk dat ik op deze manier de kans kreeg om meer kennis op te doen op het gebied van hoogbegaafdheid en daarnaast mijn academische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Afgelopen zomer heb ik mijn master afgerond. Ik heb besloten om fulltime te gaan werken op de school waar ik twee jaar lang parttime heb gewerkt, omdat het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen me heel erg aanspreekt. Daarnaast is de school enorm in ontwikkeling, waardoor ik voldoende mijn ei kwijt kan als academisch leerkracht. Zo zit ik in de rekenwerkgroep, waarbij ik mee mag denken over de implementatie van een nieuwe rekenmethodiek. Voor deze methodiek moet er veel ontwikkeld worden en om dat te kunnen realiseren ga ik binnenkort één dag minder les geven. Ook ben ik MR-lid en MT-lid, waardoor ik de gelegenheid krijg om mee te denken over de schoolontwikkeling. Gelukkig heb ik Onderwijsadvies en Training niet helemaal gedag hoeven te zeggen. Het onderzoek dat ik daar samen met mijn stagebegeleidster gestart ben, kreeg een vervolg. Momenteel werk ik voor een klein aantal uren in de week als onderwijs- en onderzoekmedewerker mee aan dit vervolgonderzoek. Ik vind het fantastisch dat ik nog een bijdrage mag leveren aan dit onderzoek, omdat ik op deze manier in contact blijf met de universiteit en mijn academische vaardigheden blijf ontwikkelen.  

Toegevoegde waarde academische achtergrond

Als academische leerkracht heb je een andere achtergrond dan niet academische leerkrachten. Ik denk dat het heel waardevol is als er een variëteit is aan academisch geschoolde leerkrachten en niet academisch geschoolde leerkrachten binnen het team, juist door dit verschil in achtergrond. Door de variëteit kunnen leerkrachten van elkaar leren en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Persoonlijk denk ik dat de kwaliteiten van academische leerkrachten voornamelijk liggen bij de kritische en analytische kijk op de (eigen) onderwijspraktijk, waardoor er continu gestreefd wordt naar onderwijsverbetering. Daarnaast denk ik dat academische leerkrachten snel kunnen schakelen tussen de verschillende ontwikkelingen die plaatsvinden op een school. Ook kunnen academische leerkrachten de schakel vormen tussen de onderwijspraktijk en (wetenschappelijk)onderzoek.

Wanneer ik specifieker kijk naar mezelf als academische leerkracht denk ik dat mijn achtergrond waardevol is voor de doelgroep waarmee ik werk. Ik stel kritische vragen die mijn leerlingen aan het denken zetten. Hiermee daag ik ze uit om bepaalde vraagstukken, vanuit een ander perspectief, (opnieuw) te bekijken. Daarnaast weet ik door mijn achtergrond waar een (goed) onderzoek aan moet voldoen. Op die manier wordt het ook mogelijk om met de kinderen aan de slag te gaan met onderzoekend leren.

Toekomst

Over het algemeen hoop ik dat academische leerkrachten in de toekomst een betere positie krijgen binnen het basisonderwijs. Hiervoor is het van belang dat er meer algemene bekendheid komt over de achtergrond en kwaliteiten van academische leerkrachten, zodat ze passende taken binnen de school aangeboden krijgen die aansluiten bij hun talenten. Wanneer dit gerealiseerd wordt, denk ik dat het onderwijs het meeste profiteert van de kennis en vaardigheden van deze leerkrachten. Gelukkig maakt de BAB zich hard voor deze positie van academische leerkrachten.

Zelf heb ik de ambitie om binnen de school, of zelfs binnen de scholengemeenschap, een onderzoekwerkgroep te starten, waarbij verschillende (academische)leerkrachten bij elkaar komen om samen op een ‘evidence based’ manier onderwijsverbetering door te voeren. Het zou fantastisch zijn als ik op deze manier mijn onderwijskundige achtergrond kan combineren met mijn passie voor lesgeven. Daarnaast zou ik het heel waardevol vinden om me nog meer te gaan verdiepen in onderzoek gericht op onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Het voelt als mijn missie om het huidige onderwijsaanbod voor hoogbegaafde kinderen beter aan te laten sluiten bij hun behoeftes. Elk kind heeft namelijk recht op een passend onderwijsaanbod.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.