Juni 2021: Roos op den Kamp

"Academische leerkrachten kunnen ervoor zorgen dat onderwijswetenschap toegankelijk, goed bruikbaar en toepasbaar wordt voor andere collega's. De voorwaarde hiervoor is wel dat goede ondersteuning en facilitering wordt geboden vanuit directies en/of schoolbesturen."

 

 

Opleiding en Loopbaan

In groep 3 wist ik het zeker: ik word later juf! Tijdens mijn middelbare schoolperiode begon ik toch een beetje te twijfelen. Zou de opleiding wel uitdagend genoeg zijn na het VWO? Ik bekeek allerlei studies, maar kwam steeds weer terug bij de pabo. Halverwege mijn eindexamenjaar stuitte mijn vader, die loopbaanbegeleider is, op een nieuwe opleiding: de ALPO. Ik was meteen verkocht. Na een paar open dagen en meeloopdagen koos ik voor de ALPO in Utrecht.

Tijdens de opleiding vond ik de afwisseling van theorie en praktijk heel fijn. Op de universiteit kon ik me vastbijten in de pittige literatuur en op de hogeschool kreeg ik handvatten om mijn leerlingen te laten groeien. Natuurlijk waren de stagedagen het leukst! Daar kwam alles wat ik had geleerd samen. Voor de klas voelde ik mij helemaal op mijn plek.

Nadat ik de ALPO had afgerond, wilde ik mijn onderwijskundige vaardigheden nog verder ontwikkelen. Daarom heb ook ik de masteropleiding Onderwijswetenschappen in Utrecht gevolgd. Ik werkte daarnaast incidenteel bij een invalpool, omdat ik de onderwijspraktijk meer miste dan ik had verwacht. Inmiddels werk ik al drie jaar met veel plezier als academisch leerkracht bij Het Sticht.

 

Toen ik begon met werken, was de stichting door stagiairs al bekend geworden met de ALPO. Academische leerkrachten werden als toegevoegde waarde gezien, maar er waren voor hen nog geen aparte taken vormgegeven. In de afgelopen drie jaar is daarom ruimte gecreëerd om ook academische vaardigheden te kunnen blijven ontwikkelen. Op aanvraag van het bestuur hebben wij, de vier academische leerkrachten van de stichting, onderzocht hoe alle scholen het 1S-doel voor rekenen kunnen behalen aan het eind van groep 8. Dit was een behoorlijke klus, maar ook vooral enorm leuk om te doen! Het geeft veel voldoening om naast het lesgeven ook diep op de onderwijsinhoud in te kunnen gaan.

Volgend jaar mogen we weer met een ander onderwerp aan de slag. Om te zorgen dat we voldoende tijd krijgen om onderzoek te doen naast onze fulltime lesgevende taken, worden wij maandelijks een dag uitgeroosterd. Ook schrijven wij zelf mee aan een beleidsplan voor academische leerkrachten, waarin ons nieuwe takenpakket wordt vastgelegd. Het gevoel erkend en gezien te worden, werkt super motiverend en verhoogt het werkplezier!

Toegevoegde waarde academische achtergrond

Typerend voor een academische leerkracht vind ik de analytisch-kritische blik op het onderwijsveld en je eigen handelen. Bijna dagelijks spoken er vragen door mijn hoofd als ‘Waarom doen we het eigenlijk zo?’ en ‘Kan het ook beter of anders?’. In mijn team zorgt dit voor interessante gesprekken tijdens pauzes en vergaderingen. We houden elkaar scherp en verbeteren samen de onderwijskwaliteit. Daarnaast kan een academische leerkracht een grote bijdrage leveren aan de verbinding tussen theorie en praktijk. Waar bij onderwijsadviseurs en andere mensen ‘van bovenaf’ soms al snel blijkt dat ze nog nooit een voet in een klaslokaal hebben gezet, sluiten onze (op literatuur gebaseerde) adviezen vaak feilloos aan bij de onderwijspraktijk. Academische leerkrachten kunnen ervoor zorgen dat onderwijswetenschap toegankelijk, goed bruikbaar en toepasbaar wordt voor andere collega's. De voorwaarde hiervoor is wel dat goede ondersteuning en facilitering wordt geboden vanuit directies en/of schoolbesturen.

Toekomst

Tijdens mijn studie had ik het gevoel dat je moest kiezen voor een baan als leerkracht óf onderwijskundige. Er waren immers nog geen voorbeelden van academische leerkrachten. Door de BAB heb ik gezien dat er veel mogelijkheden zijn binnen je takenpakket. Ook bij schoolbesturen worden deze steeds meer verkend. ‘Academisch leerkracht’ is een functie in ontwikkeling.

Doordat ik bij het Sticht de ruimte krijg om ook aan mijn onderwijskundige vaardigheden te werken, voel ik mij hier thuis. Echter dwingt het combineren van vijf dagen lesgeven en onderzoek doen om prioriteiten te stellen. Dit is soms best pittig. Voor de toekomst zie ik mezelf blijven lesgeven, maar wel gecombineerd met een vaste dag in de week waarin ik aan de slag kan met onderwijskundige taken, zoals onderzoek doen of ontwerpen van onderwijs. Voor mij zou dat de gouden combinatie zijn.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.