November 2021: Gea Hoogduin

‘Het werken met een groep leerlingen vind ik uitdagend. De dynamiek binnen een groep, het begeleiden van ieder kind op zijn/haar niveau in de klas en ze gemotiveerd krijgen om zichzelf continu te verbeteren spreekt mij ontzettend aan. De combinatie met intern begeleider, maakt dat ik naast het werken op groepsniveau dan juist ook meer op individueel niveau en groepsniveau kan bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de school. In de toekomst hoop ik met mijn achtergrond en het werken in het onderwijs te kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van onderwijs door de wetenschappelijke theorie en praktijk met elkaar te blijven verbinden.’

 

 

Opleiding en Loopbaan

k stel mij graag even voor. Mijn naam is Gea Hoogduin en ik heb in Leiden de academische pabo gevolgd en daarna de master Kinderen met Leer en Gedragsproblemen in het Onderwijs (master KLGO) afgerond. Ik ben twee dagen leerkracht van groep acht en ik ben drie dagen intern begeleider en sinds dit schooljaar heb ik de taak als bouwcoördinator er ook bij. Ik was tijdens mijn studie al bekend met de BAB, maar ben vorig schooljaar lid geworden. Ik voelde steeds meer de behoefte om in contact te komen met andere academische leerkrachten en om de mogelijkheden verder te verkennen voor de academische leerkracht.

 

In 2012 werkte ik toe naar mijn diploma tweetalig atheneum, profiel NT/NG, dus geen aardrijkskunde en geschiedenis. Een aantal van mijn docenten keken vreemd op toen ze hoorde dat ik interesse had in de pabo. Bij mij viel in het laatste jaar door een aantal fijne docenten juist het kwartje en zag ik hoe betekenisvol je als leraar/leerkracht kunt zijn. De academische pabo sloot vervolgens precies aan bij wat ik zocht, een combinatie van uitdagende theorie en praktisch aan de slag.

Op de Parachute kon ik twee dagen blijven werken en het was een fijne combinatie om daarnaast in twee jaar de master af te ronden. Tijdens mijn master, bood de Parachute direct de kansen om mijn kennis als academische leerkracht te delen. Ik gaf invulling aan teamvergaderingen en studiedagen, meestal aan de hand van de vakken die ik volgde en ik dacht mee in de schoolontwikkeling. Mijn directie was actief betrokken bij mijn opleiding en drong altijd aan op het delen ervan en zocht daarmee samen met mij naar de mogelijkheden voor mij als academische leerkracht. Juist de wetenschappelijke invalshoek die niet vaak aan bod kwam, sprak meerdere collega’s aan. Collega’s (en dus leidinggevenden) die openstaan voor nieuwe inzichten en een lerende cultuur, zijn wat mij betreft dan ook vereisten voor het voldoen aan de behoeften van de academische leerkracht binnen een school.

In het tweede jaar koos ik er voor om de stage van mijn master te lopen bij een intern begeleider op een andere basisschool. Dit beviel mij goed. Toch vond ik het waardevoller om eerst een jaar fulltime leerkracht te zijn van mijn ‘eigen groep’. Mijn ervaring voor de klas was nog minimaal en fulltime zelf een klas draaien met alle bijbehorende verantwoordelijkheid was ook voor mij nieuw. Ik kreeg wel direct de kans om, toen nog als LB (nu L11), mijn takenpakket in te vullen als academische leerkracht. Ik organiseerde geen sinterklaasfeest of Kinderboekenweek, maar verdiepte mij in het Engelse onderwijs bij ons op school. Ik hield mij bezig met de gedragsaanpak binnen de school en de behoeften van leerkrachten over dit onderwerp. Ook keek ik mee in rapportages en had daar mijn kritische blik op. Met een divers en fijn team was het zo mogelijk voor mij om mijn academische kennis- en vaardigheden te blijven benutten en gebruikten andere leerkrachten hun kwaliteiten op de andere gebieden.

Het jaar daarna ben ik gestart als intern begeleider. Eerst alleen voor groep 7/8 en daarna en nu nog steeds voor de bovenbouw, groep 5-8. Ik merk dat het heel prettig is om de brede masteropleiding gedaan te hebben en niet een specifieke opleiding voor intern begeleider. Ik heb nu een bredere kennis en analyseer op de verschillende niveaus en gebieden het onderwijs. Mijn taken zijn heel verschillend, de coördinatie van zorgleerlingen, het observeren van leerlingen en leerkrachten, het begeleiden van leerkrachten en met ze meedenken en bijdragen aan de schoolontwikkeling (bijvoorbeeld het werken met referentieniveaus en het gebruiken van een universele gedragsaanpak binnen de school). Daarnaast sta ik nog 2 dagen voor groep 8, waardoor ik ook nog steeds zelf met mijn voeten in de klei sta. Ik ervaar als leerkracht wat de andere leerkrachten ervaren en gebruik dat binnen de taken als intern begeleider en andersom. Een waardevolle combinatie!

Toegevoegde waarde academische achtergrond en toekomst

Ik geniet nog elke dag van het werken met de groep en ben dan ook van plan nog lang als leerkracht aan het werk te blijven. De combinatie met intern begeleider is op dit moment ideaal, maar wie weet dat ik in de toekomst binnen andere functies nog meer kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Sinds dit schooljaar zijn wij binnen de stichting gestart met een groepje academische leerkrachten. Stichting Panta Rhei heeft een expertisecentrum opgericht, waarbinnen verschillende specialiteiten samenkomen in netwerken. Aan het netwerk academici in het onderwijs draag ik nu mijn steentje ook bij. Er is personeel betrokken met een verschillende academische achtergrond, wat de samenwerking erg mooi maakt. We zijn nu met een groepje van 6 gestart met een praktijkonderzoek naar spellingsonderwijs binnen de stichting. Een hele fijne en interessante manier om zo actief bezig te blijven met het verdiepen in wetenschappelijke artikelen en het benutten ervan in de praktijk. Ik hoop dat we binnen dit netwerk dan ook meer van dit soort zaken of andere projecten kunnen gaan oppakken in de toekomst. Fijn dat de stichting op deze manier openstaat voor de academische leerkracht. Bovendien ben ik er zeker van dat dit soort initiatieven bijdragen aan het verminderen van de uitstroom van de academische leerkracht in het onderwijs.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.