Linkedintwitter logo silhouette 4Facebook Transparent

Primoraten in het nieuws

Primoraten slaan een brug tussen theorie en praktijk

Website: leraar24.nl
Datum: 8 april 2022

“ Een groot deel van de academische leerkrachten verlaat het onderwijs binnen vijf jaar. Uit onderzoek naar de positie van academisch geschoolde leerkrachten blijkt dat veel van deze leerkrachten een gebrek aan loopbaanmogelijkheden als belangrijke reden noemen (71%), gevolgd door gebrek aan uitdaging (62%). Reden voor de Beroepsvereniging Academici Onderwijs (BAB) om te onderzoeken hoe het onderwijs aantrekkelijk gemaakt kan worden voor de academische leerkracht. BAB-voorzitter Elke Mulder: “Voor deze leerkrachten bleek het belangrijk dat ze de kennis en vaardigheden die ze tijdens hun opleiding hebben opgedaan, ook op school kunnen benutten.” Vanuit die bevinding ontstond het primoraat: een beweging die praktijkgericht onderzoek op stichting-, school- of klasniveau mogelijk maakt.''

Verder lezen? Bekijk onderstaand artikel!

Leraar 24 | Primoraten slaan een brug tussen theorie en praktijk

 leraar24

 

Primor en didactor geven vorm aan kansengelijkheid en actief leren

Website: platformsamenonderzoeken.nl
Datum: 10 maart 2022

“Samen met het primoraat hoop ik een brug te slaan naar praktische aanbevelingen en activiteiten voor het primair onderwijs, zodat wij ons samen binnen het primair onderwijs (en hopelijk ook het VO) van Openbaar Onderwijs Groningen kunnen inzetten om elk kind gelijke kansen te geven en hun talent optimaal te ontwikkelen.''

Maaike Nederstigt werkt als primor bij Openbaar Onderwijs Groningen, met als doel: in het basisonderwijs didactische hulpmiddelen ontwikkelen en de juiste omgeving scheppen, waarmee alle leerlingen in gelijke kansen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. 

Meer hierover lezen? Bekijk onderstaand artikel!

Platform Samen Onderzoeken | Nieuwe Primor en didactor geven vorm aan kansengelijkheid en actief leren

Platform Samen Onderzoeken 300x178

Didactoraten en primoraten geven richting

Website: onderwijskennis.nl
Datum: 13 oktober 2021

“Vuurtorens zie je van veraf, ze geven je richting en zorgen voor overzicht.” Tom Drukker, projectleider onderzoek, omschrijft op deze manier het belang van de oprichting van ‘primoraten’ in het primair onderwijs en ‘didactoraten’ in het voortgezet onderwijs. “Door focus aan te brengen in de initiatieven rondom kennisontwikkeling, willen we de transformatie maken van brandhaarden naar vuurtorens.” Tom vertelt over de manier waarop Stichting Openbaar Onderwijs Groningen samenhang aanbrengt in de initiatieven rondom kennisontwikkeling en onderzoeksmatig werken stimuleert." 

KLIK HIER om het hele artikel te lezen.

Onderwijskennis

 

Eerst de structuur, dan de cultuur - kennisgedreven werken bij het Openbaar Onderwijs Groningen (het vervolg)

Website: VO-raad.nl
Datum: 1 april 2021

"Samen sterk in leren is het motto van stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Dat geldt niet alleen voor het onderwijs op de achttien basisscholen, veertien middelbare scholen en vier scholen voor speciaal onderwijs, de stichting wil ook een lerende organisatie zijn met een sterke nadruk op professionalisering. Om onderzoek binnen de organisatie een vaste en duidelijke plek te geven worden didactoraten opgericht. Tom Drukker is projectleider Onderzoeksagenda, Albert Noord is rector op het Harens Lyceum, en voorzitter van de Groninger Opleidingsschool (GOS).

Dit jaar is de Stichting Openbaar Onderwijs Groningen begonnen met het aanstellen van primoraten (primair onderwijs, in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Academici in het Basisonderwijs (BAB)) en didactoraten (voortgezet onderwijs)."

KLIK HIER om verder te lezen.